Kategoria: Alimenty

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

W sytuacji kiedy rodzic dobrowolnie nie łoży na utrzymanie dziecka środków w odpowiedniej wysokości, przepisy prawa przewidują możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zasądzenie alimentów. W takiej sytuacji sąd określa wysokość oraz termin zapłaty alimentów na dziecko. Co jednak dzieje w sytuacji, kiedy zasądzona przez sąd kwota alimentów z.