Kategoria: Prawo spadkowe

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

Ustalenie, w jakich bankach osoba zmarła posiadała rachunki bankowe, niejednokrotnie wydaje się być bardzo trudne. Najczęściej najbliższa rodzina spadkodawcy posiada wiedzę, w którym banku spadkodawca gromadził środki pieniężne, jednak dla spadkobierców, którzy nie mieszkali ze spadkodawcą lub nie utrzymywali z nim kontaktu, nie jest to oczywiste. Zdarzają się również sytuacje,.