Autor: Paulina Koszyka-Sobczyk

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

Ustalenie, w jakich bankach osoba zmarła posiadała rachunki bankowe, niejednokrotnie wydaje się być bardzo trudne. Najczęściej najbliższa rodzina spadkodawcy posiada wiedzę, w którym banku spadkodawca gromadził środki pieniężne, jednak dla spadkobierców, którzy nie mieszkali ze spadkodawcą lub nie utrzymywali z nim kontaktu, nie jest to oczywiste. Zdarzają się również sytuacje,.

Przymusowe leczenie współmałżonka uzależnionego od alkoholu

Przymusowe leczenie współmałżonka uzależnionego od alkoholu

Coraz więcej Klientów naszej kancelarii boryka się z chorobą alkoholową żony lub męża. Często nasi Klienci czują się bezradni wobec zaistniałej sytuacji albo obwiniają się za taki stan rzeczy. Niejednokrotnie pada pytanie czy współmałżonek może podjąć jakiekolwiek działania? Czy osobę uzależnioną można zmusić do leczenia? Jeśli tak to gdzie należy skierować.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

W sytuacji kiedy rodzic dobrowolnie nie łoży na utrzymanie dziecka środków w odpowiedniej wysokości, przepisy prawa przewidują możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zasądzenie alimentów. W takiej sytuacji sąd określa wysokość oraz termin zapłaty alimentów na dziecko. Co jednak dzieje w sytuacji, kiedy zasądzona przez sąd kwota alimentów z.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony do sądu rodzinnego w sytuacji, kiedy to rodzic lub rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem lub rażąco zaniedbują obowiązki względem dziecka. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może orzec również w sytuacji wystąpienia trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja prawna małoletnich rodziców – czy małoletnim rodzicom przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem?

Sytuacja prawna małoletnich rodziców – czy małoletnim rodzicom przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem?

Na początku należy wskazać, że władza rodzicielska przysługuje tylko osobom pełnoletnim. Z kolei pełnoletnią jest osoba, która ukończyła osiemnaście lat, a ponadto małoletnia, która zawarła związek małżeński. Zgodnie z art. 10 § 1. k.r.o. – nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy.