prawo rodzinne

Zachowek

Zachowek Kraków

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego wprowadzoną do systemu prawnego w celu ochrony interesu majątkowego osób najbliższych spadkodawcy, którym ma gwarantować pewną minimalną korzyść ze spadku.

Komu przysługuje zachowek?

Osobami, którym należy się zachowek, a więc uprawnionymi do zachowku, są zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeśli zostali pominięci w testamencie z uwzględnieniem kolejności dziedziczenia. Zachowek przysługuje również w sytuacji kiedy to spadkodawca jeszcze za życia przekazał danej osobie wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny. 

Do kręgu osób, którym należy się zachowek, nie wlicza się rodzeństwa spadkodawcy. Natomiast w przypadku pozbawienia zstępnego prawa do zachowku – wydziedziczenia – z reguły zostają powołani do zachowku jego zstępni (dzieci, wnuki). W celu dowiedzenia się, czy należy się nam zachowek, dobrze jest poradzić się radcy prawnego z Krakowa, specjalizującego się w zachowkach.

Jak otrzymać zachowek?

Zaspokojenie roszczenia o zachowek może nastąpić w drodze negocjacji ugodowych pomiędzy zainteresowanymi stronami lub mediacji.

Najczęściej jednak sprawy o zachowek rozstrzygane są w postępowaniu sądowym.

Spory zachowek stanowią znaczną grupę spraw prowadzonych przez naszą kancelarię w Krakowie.

Dobry prawnik od spraw o zachowek Kraków

Jako doświadczona prawnik z Krakowa, pomagam klientom, którzy nie wiedzą, w jaki sposób ubiegać się o zachowek, jakie dokumenty należy złożyć i w jakim sądzie. Nasza kancelaria w Krakowie zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych o zachowek z obszaru takich miast jak: Kraków, Wieliczka, Miechów oraz ich bezpośrednich okolic.

Potrzebujesz pomocy?

+48 530 148 535