Windykacja

Windykacja przedsądowa, postępowania sądowe, postępowania egzekucyjne, ugody sądowe

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest uzależniona przede wszystkim od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów, jednak bardzo często zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle jej nie uiszcza. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Oferujemy w szczególności: sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, przygotowywanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika, sporządzanie wniosków egzekucyjnych do komornika i nadzór nad prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Za zgodą wierzyciela oraz wolą dłużnika na rozłożenie danej należności na raty.

Kancelaria przygotowuje również porozumienia spłaty należności wraz z odsetkami oraz w razie potrzeby monitoruje terminowość oraz wysokość dokonywanych wpłat.

Potrzebujesz pomocy?

+48 530 148 535

Strefa wiedzy - blog

Poznaj najnowsze wpisy na moim blogu i dowiedz się więcej, m.in. o prawie rodzinnym!