Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony do sądu rodzinnego w sytuacji, kiedy to rodzic lub rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem lub rażąco zaniedbują obowiązki względem dziecka. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może orzec również w sytuacji wystąpienia trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej.