prawo rodzinne

ALIMENTY

Profesjonalna pomoc – alimenty Kraków

Kancelaria Radcy Prawnego Pauliny Koszyka-Sobczyk w Krakowie świadczy Klientom pomoc w szeroko rozumianych sprawach dotyczących alimentów. Udzielamy porad prawnych oraz zapewniamy możliwość reprezentowania Klientów w sprawach takich jak: ustalenie obowiązku alimentacyjnego (zasądzenie alimentów, sprawa o alimenty), podwyższenie alimentów, obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Prawnik od alimentów Kraków

Oferujemy wszechstronną pomoc i porady prawne na terenie Krakowa. Przed zainicjowaniem sprawy przed sądem, warto wiedzieć, z czym wiąże się wystąpienie o alimenty w imieniu dziecka bądź swoim własnym. W związku z poziomem skomplikowania spraw alimentacyjnych, wybranie odpowiedniego pełnomocnika znacznie zwiększa szanse na korzystny werdykt sądu. Niestety w Polsce wielu rodziców próbuje uchylić się przed obowiązkiem alimentacyjnym lub przedłużać postępowania, co sprawia, że często są one trudne zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym. Odpowiednia reprezentacja przez radcę prawnego specjalizującego się w sprawach o alimenty może pomóc w ograniczeniu stresu związanego z postępowaniem sądowym.

Radca prawny Kraków: Jak przebiega sprawa o alimenty?

W procesie o alimenty sąd ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów. Wypadkową powyższego jest ustalana przez sąd wysokość alimentów. Niestety, ale wysokość alimentów w dużym zakresie należy od uznania sędziego, na którego decyzję może wpłynąć odpowiednia argumentacja profesjonalnego pełnomocnika. Co istotne, sąd co do zasady nie podejmuje czynności z urzędu, a co za tym idzie, bez odpowiedniej i skutecznej inicjatywy dowodowej strony sąd może nie ustalić prawidłowo stanu faktycznego sprawy.

Pozew o alimenty w Krakowie: Do jakiego sądu należy skierować pozew?

Pozew o zasądzenie lub o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego, zaś pozew o obniżenie alimentów lub o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego tylko do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. O wyborze sądu decyduje strona inicjująca postępowanie.

Jeżeli natomiast zobowiązany do alimentów (najczęściej rodzic dziecka lub były małżonek, na którego nałożono obowiązek alimentacyjny) chce zainicjować przed sądem sprawę o obniżenie alimentów lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wówczas musi on skierować pozew do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów.

Potrzebujesz pomocy?

+48 530 148 535