Podział majątku

prawo rodzinne

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podział majątku w Krakowie

Po rozwodzie wspólny majątek małżonków należy podzielić. Może się to odbyć na drodze polubownej lub sądowej, a w obu przypadkach przydatna jest wiedza i doświadczenie profesjonalisty. Złożoność problematyki podziału majątku dodatkowo komplikują kwestie zaciągniętych kredytów i pożyczek, ich spłaty dokonywanej przez małżonków po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, kwestie ustalenia aktualnej wartości poszczególnych składników majątku oraz rozliczenia nakładów.

Sprawa o podział majątku w Krakowie

W toku postępowania o podział majątku wspólnego ustala się skład tego majątku oraz określa się wartość jego poszczególnych składników, co często wymaga skorzystania z pomocy biegłych sądowych, np. z zakresu wyceny nieruchomości.

W sprawie o podział majątku wspólnego istnieje również możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny.

Przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego sąd bierze pod uwagę sytuację osobistą, majątkową i rodzinną małżonków istniejącą w chwili podziału, dlatego mało prawdopodobne jest na przykład, że sąd przyzna zakupione na kredyt mieszkanie temu z byłych małżonków, które nie będzie w stanie finansowo podołać obowiązkowi spłaty tego kredytu.

Profesjonalna pomoc prawna – podział majątku Kraków

Kancelaria w Krakowie specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych i majątkowych, w tym spraw o podział majątku wspólnego małżonków. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ugodowego i sądowego podziału majątku. Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy w indywidualny sposób z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej.

Radca prawny z Krakowa udzieli profesjonalnego wsparcia także w innych obszarach, takich jak:

  • rozwody Kraków,
  • alimenty Kraków,
  • sprawy spadkowe Kraków.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również dla klientów spoza Krakowa i okolic, reprezentując ich przed sądami w całej Polsce.

Potrzebujesz pomocy?

+48 530 148 535