W sytuacji kiedy rodzic dobrowolnie nie łoży na utrzymanie dziecka środków w odpowiedniej wysokości, przepisy prawa przewidują możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zasądzenie alimentów. W takiej sytuacji sąd określa wysokość oraz termin zapłaty alimentów na dziecko. Co jednak dzieje w sytuacji, kiedy zasądzona przez sąd kwota alimentów z biegiem czasu staje się niewystarczająca na pokrycie potrzeb dziecka, a rodzic zobowiązany do ich zapłaty odmawia zwiększenia zakresu swojej partycypacji? Czy można uzyskać wyższe alimenty na dziecko? Jeśli tak, to jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać wyższe alimenty?

Czytaj dalej na blogu o prawie rodzinnym: Jak podwyższyć alimenty na dziecko?