Kategoria: Prawo rodzinne

Przymusowe leczenie współmałżonka uzależnionego od alkoholu

Przymusowe leczenie współmałżonka uzależnionego od alkoholu

Coraz więcej Klientów naszej kancelarii boryka się z chorobą alkoholową żony lub męża. Często nasi Klienci czują się bezradni wobec zaistniałej sytuacji albo obwiniają się za taki stan rzeczy. Niejednokrotnie pada pytanie czy współmałżonek może podjąć jakiekolwiek działania? Czy osobę uzależnioną można zmusić do leczenia? Jeśli tak to gdzie należy skierować.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony do sądu rodzinnego w sytuacji, kiedy to rodzic lub rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem lub rażąco zaniedbują obowiązki względem dziecka. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może orzec również w sytuacji wystąpienia trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja prawna małoletnich rodziców – czy małoletnim rodzicom przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem?

Sytuacja prawna małoletnich rodziców – czy małoletnim rodzicom przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem?

Na początku należy wskazać, że władza rodzicielska przysługuje tylko osobom pełnoletnim. Z kolei pełnoletnią jest osoba, która ukończyła osiemnaście lat, a ponadto małoletnia, która zawarła związek małżeński. Zgodnie z art. 10 § 1. k.r.o. – nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy.