Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony do sądu rodzinnego w sytuacji, kiedy to rodzic lub rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem lub rażąco zaniedbują obowiązki względem dziecka. O pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd może orzec również w sytuacji wystąpienia trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej prowadzi do jej całkowitej utraty, a co za tym idzie jest najdalej idącym instrumentem ingerencji we władzę rodzicielską. W niniejszym artykule wyjaśnimy kto może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, jakie są przesłanki pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz co powinien zawierać wniosek skierowany do sądu.

Czytaj dalej na blogu o prawie rodzinnym: Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem