„Co z mieszkaniem po rozwodzie?” – to obok pytania o dzieci i alimenty, jedno z najczęściej zadawanych przez naszych rozwodzących się Klientów pytań. Oczywistym jest, że w sytuacji rozpadu małżeństwa, a następnie rozwodu, małżonkowie są zobowiązani uregulować wiele spraw związanych z dalszym ich funkcjonowaniem, ponieważ w przeciwnym razie – zrobi to za nich sąd.

Jak stanowi przepis art. 58 § 2 k.r.o. – jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Wyżej wskazany przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada na sąd, rozpoznający sprawę o rozwód, obowiązek rozstrzygnięcia o sposobie korzystania z mieszkania przez małżonków, jeśli w chwili rozwodu małżonkowie nadal mieszkają razem.

Czytaj dalej na blogu o prawie rodzinnym: Co z mieszkaniem po rozwodzie?