Coraz więcej Klientów naszej kancelarii boryka się z chorobą alkoholową żony lub męża. Często nasi Klienci czują się bezradni wobec zaistniałej sytuacji albo obwiniają się za taki stan rzeczy. Niejednokrotnie pada pytanie czy współmałżonek może podjąć jakiekolwiek działania? Czy osobę uzależnioną można zmusić do leczenia? Jeśli tak to gdzie należy skierować.